Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-11

Kommuninvånares e-förslag kommer att genomföras

färgglada blommor med tegelbyggnad i bakgrunden

Det har kommit många e-förslag den senaste tiden och några av dem har fått fler än 100 röster. Då lyfts de upp till politisk behandling för beslut. Två av dessa e-förslag som har behandlats politiskt har fått bifall, det vill säga att förslagen kommer att genomföras.

Belysning på stig

Ett förslag handlar om att sätta upp belysning på Ligusterstigen i Åkarp. Förslagsställaren menade att belysning på den välanvända grusstigen skulle öka tryggheten och trivseln i området, och dessutom göra det lättare att upptäcka de ojämnheter som finns på stigen. Kommunfullmäktige höll med och bestämde att avsätta 160 000 kr till ändamålet.

Säkrare övergångställe

Ett annat förslag handlar om att se över trafiksäkerheten vid övergångsstället vid Lyckö äng över Lundavägen mot cykelstigen till Resedavägen i Åkarp. Förslagsställaren argumenterade för att övergångsstället idag har skymd sikt vid passagen från cykelstigen Resedavägen över Lundavägen, vilket känns olustigt när det är så många skolbarn som passerar övergångsstället varje dag. Kommunfullmäktige höll med förslagsställaren och bestämde att bygga om övergångsstället.

Påverka du också

Har du också idéer och förslag som kan förbättra kommunens verksamheter och service? På www.burlov.se/e-forslag kan du skicka in ditt förslag. Vi granskar det sedan så att det uppfyller riktlinjerna. Om det publiceras finns förslaget på burlov.se under tre månader. Får det mer än 100 röster kommer det att lyftas till politisk behandling för beslut.

Senast uppdaterad:
2019-06-11