Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg

tre kvinnor vid skolbänken

Just nu pågår ett arbete med att kartlägga behovet av kompetensutvecklingsåtgärder för personal som jobbar inom hälsa- och omsorg samt vård och äldreomsorg. Syftet med projektet är att i ett långsiktigt perspektiv tillgodose behovet av personal med rätt kompetens för att brukare ska få en säker vård och omsorg med god kvalitet.

En enkätundersökning ligger till grund för att avgöra vilken kompetents som finns och vilken kunskap som efterfrågas. Efter kartläggningens slutförande ska en kompetensprofil och kompetensförsörjningsplan tas fram.

Arbetet har påbörjats i september månad och beräknas pågå året ut.

Senast uppdaterad: