Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Komvux hjälper dig på vägen till nytt jobb

vit man med glasögon och grå tröja gestikulerar framför en whiteboardtavla

Som en ekonomisk konsekvens av corona-virusets spridning har det skett många permitteringar och uppsägningar runtom i landet. Därför bestämde vi oss för att kontakta rektorn på Komvux, Johanna Segercrantz, för att se vad de kan erbjuda för möjligheter till våra kommuninvånare och andra den kommande hösten.

Kunskap är ingenting som någon kan ta ifrån dig, utan den är någonting som du bygger på för livet, säger Johanna. Att studera på Komvux kan vara ett sätt att finansiera sin tillvaro när det är svårt att få jobb på arbetsmarknaden. På det sättet investerar du i dig själv och din framtid när du utbildar dig. Målet med att läsa på Komvux är att kunna få en anställning framöver.

Brist på arbetskraft inom bland annat logistik, skolan och IT-branschen

Arbetsmarknaden har fått ställa om i de här corona-tiderna och bland annat hotell- och restaurangbranschen har blivit väldigt drabbad. Johanna menar att mångna bristyrken idag finns inom logistikbranschen och näthandeln eftersom vi handlar mycket hemifrån via nätet. Men även inom övriga IT-området saknas det utbildad personal samt i vård- och omsorgsyrkena som vårdbiträde, undersköterska och sjuksköterska. Inom utbildningsområdet saknas det förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig till rätt jobb

Om du inte vet vilket yrke eller bransch som du vill jobba inom kan våra duktiga studie- och yrkesvägledare hjälpa dig. De sammanställer dina kompetenser, intresseområden och tidigare utbildning så får du förslag på vilken typ av utbildning som du kan behöva bygga på med för att komma närmare en anställning. Du kan få hjälp med att göra en studieplan, där Komvux har möjlighet att köpa in utbildning om vi inte själva anordnar den. Ibland kan vi också rekommendera en omskolning, till exempel till snickare, elektriker, undersköterska eller sjuksköterska säger Johanna.


Det finns också många som vill läsa på högskola men som kanske saknar något ämne för att vara behöriga. Då kan de komma till oss så hjälper vi dem att bli behöriga till den utbildning som de vill läsa. Det går också att läsa in en gymnasie-
examen på Komvux.

Yrkesutbildningar för personer som läser SFI

Sedan flera år tillbaka har vi en yrkesutbildning för SFI (Svenska För Invandrare) mot barn- och fritidsprogrammet. Nu i september startar vi ytterligare en sådan yrkesutbildning för SFI där du kan läsa till vårdbiträde.

Därför ska du välja Komvux i Burlöv

Komvux i Burlöv har extremt duktiga lärare, säger Johanna. De är väldigt engagerade i sina elever och anstränger sig så långt som det är rimligt för att anpassa och göra det möjligt för alla att klara av de kurser eller ämnen som eleverna vill läsa. Våra duktiga studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt utbildning för just dig, och de går in i varje möte med inställningen att allt är möjligt och det man vill göra det kan man också lyckas med! Det gäller bara att hitta vägen till sitt mål.


På Komvux är vi dessutom ganska flexibla så att vi kan anpassa oss rätt mycket till när våra elever kan studera, hur de kan studera och i vilken takt som de vill studera och såklart även vilken typ av hjälp som de behöver, avslutar hon.

 

(Artikeln är hämtad från Burlövstidningen nr 4, 2020)

Senast uppdaterad: