Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-18

Lekplatsen på Borggatan fortsatt avstängd

lekplats i träkonstruktion

Den nya lekplatsen vid Borggatan är ännu inte godkänd för att tas i bruk. Därför är den fortsatt avstängd. Vänligen respektera avstängningarna och låt inte era barn leka där.

För att säkerställa att ingen person kan skadas vid användandet och att lekplatsen uppfyller gällande regler och föreskrifter är den tills vidare avstängd. Kommunen håller på att ta fram en åtgärdsplan för de nödvändiga reparationerna.

 

Vi ber barn och vuxna att respektera avspärrningen tills den är borttagen.

Senast uppdaterad:
2019-06-18