Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Lyckad satsning på tillväxtföretag!

En föreläsare håller föredrag för en grupp företagare i Burlövs kommun

Som en del i Burlövs kommuns arbete för att främja näringslivet och företagsklimatet har vi bedrivit projektet Tillväxtresan – genom innovation och mångfald. När vi nu rundar av och ska sammanfatta projektet ser vi mycket positiva resultat med ökad kompetens inom områden som digitalisering, ledarskap och marknadsföring.

Ny kompetens har skapat affärsnytta

55 procent av tillfrågade deltagare uppger att projektet har bidragit till ökad kunskap kring hur företagen kan förbättra sina tjänster och produkter och 70 procent menar att de med ny kompetens kan utveckla företagens arbetssätt och processer.


- Vi har kunnat dra nytta av projektet då vår medverkan har gett oss nyttiga verktyg och inspiration. Aktiviteterna har skapat engagemang hos våra medarbetare och de har en känsla av att de kan bidra. Projektet har också utgjort en plattform för erfarenhetsutbyte för oss företagsledare i kommunen berättar Marijeta Ristic, Quality, Environment, Health and Safety Manager på Frontpac.

Utveckla företag och skapa arbetstillfällen

2017 startade kommunen upp ett tillväxtprojekt för företagare som ville förändras och utvecklas. Burlöv var då själv mitt i ett stort utvecklingsarbete som kommer pågå många år framöver. Med över 19.000 invånare visade sig Burlöv vara den kommun som växte mest i Sverige under 2019 enligt SCB (4,1 procent).


Projektet medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden (ESF), och har genomförts i samarbete med Arbetsförmedlingen och organisationen Företagarna. Syftet med projektet var att utveckla privata företag, utveckla medarbetarna och skapa fler arbetstillfällen för en mer inkluderande och hållbar tillväxt. Fokus har varit förändring och att öka lönsamheten i deltagande företag.


- Det var vår förhoppning att tillväxtprojektet skulle stimulera tillväxt, nyföretagande och även skapa nätverk för företagare. Burlöv är en kommun med många inpendlare och vi vill gärna se en framgångsrik utveckling av näringslivet och att fler kommer i sysselsättning, säger Lars-Åke Ståhl kommundirektör Burlövs kommun.

Ökad kunskap om jämställdhet och mångfald

Arbetet fortlöper nu för företagen som är mitt uppe i sina utvecklingsarbeten. Genom sina engagemang i projektet har företagen laddats med verktyg för att lyckas med sina fortsatta förändringsarbeten för att nå sina visioner.


- Som ytterligare resultat av projektet kan vi se att företagsledare i större utsträckning reflekterar kring rekrytering, mångfald och hur de är en attraktiv arbetsgivare. Många av deltagarna upplever också att de har ökad kunskap om hur de kan arbeta för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, berättar Malin Lang, projektledare.


Under två år har tjugo små och medelstora företag i Burlöv med omnejd fått företagsspecifikt konsultstöd i form av förändrings- och processledning, workshops och föreläsningar i företagsaktuella ämnen, medarbetaranpassade kurser och utbildningar. Även om företagen har varit olika, så har de visat behov av ökad kompetens inom liknande ämnen som exempelvis ledarskap, digitalisering, logistik, marknadsföring och försäljning.


- Tack vare projektet har vi haft en större möjlighet att stötta och pusha kommunens företag. De har kunnat testa något nytt eller komma igång med något de länge haft behov av, men av olika skäl inte haft möjlighet att ta tag i, berättar Anna Nilsson, näringslivssamordnare Burlövs kommun.

Har ökat både i bemanning och omsättning

Projektet har burit frukt, och nu när projektet summeras kan det konstateras att det har varit en framgångsrik satsning både för företagen, medarbetarna och för Burlövs kommun.


- Det är glädjande att se att de deltagande företagen har ökat i både bemanning och omsättning under projektperioden och alla deltagande företag är positiva till projektet. Vi har genomfört en väl riktad satsning. Tack vare en hög kompetens från projektets medarbetare och ett gott engagemang från företagen har det fallit ut väl, fortsätter Lars-Åke Ståhl.


- Vi är glada över att projektet har gett gott resultat, flera företag har vuxit, gjort nyanställningar, öppnat upp filialer, utvecklat nya produkter och tjänster, säkrat upp de interna arbetsmetoderna samt höjt blicken med en attityd om att det är möjligt att nå sin vision, säger Malin Lang, projektledare Burlövs kommun.

Kommunen bevakar möjligheten för nya satsningar

- Det är viktigt med ett gott företagsklimat i kommunen och vi jobbar dagligen med att utveckla vårt näringslivsprogram och hålla en god relation till företagen i Burlövs kommun. Just nu lyssnar vi av intresset för en ny satsning på tillväxtföretag och bevakar de aktörer som gör utlysningar där ett sådant projekt skulle kunna passa in, avslutar Anna Nilsson näringslivssamordnare Burlövs kommun.

Näringslivet i Burlövs kommun:

  • 1200 företag
  • 26 % är småföretag
  • De största arbetsgivarna återfinns inom tillverkningsindustri, handel och transportverksamhet
  • Småföretagen står för 26 procent av kommunens skatteintäkter, vilket motsvarar 170 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: