Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Marcus ger föräldralediga en SpråkBoost

Man i rock står framför en entré och bakom honom en kvinna i duffel

Milott Nettelgård, förskolelärare på Öppna förskolan på Familjecentralen Samovaren tillsammans med Marcus Bergquist.

På Komvux jobbar sedan januari en integrationspedagog – en tjänst som kom till för att minska utanförskap och segregation i kommunen. Genom att skapa möten med medborgare hoppas Marcus Bergquist kunna hjälpa människor att känna större samhörighet och lättare integreras i samhället.

Ett projekt för ökad integration

Tjänsten som integrationspedagog är en viktig del i projektet SpråkBoost. Projektet har som mål att motverka utanförskap i kommunen och samtidigt öka språkkunskaperna och självförsörjningen för de deltagande individerna. SpråkBoost är finansierat av Länsstyrelsen Skåne och genomförs under 2021.


- Vi måste jobba med integration i flera olika spår, säger Marcus och fortsätter: Det handlar dels om att stötta människor som kommer hit från andra länder men även de som är födda här.


Han har tidigare erfarenhet som SFI-lärare, studievägledare och elevcoach på Komvux, men jobbar nu med mer uppsökande verksamhet. Hans mål är att hitta och nå ut till de personer som på grund av olika anledningar har svårigheter att finna en plats i samhället.

Deltar i föräldraträffar

På måndagar och fredagar deltar Marcus i SpråkBoost för föräldralediga i samarbete med öppna förskolan på Familjecentralen Samovaren. För närvarande träffas föräldrar och barn på närliggande Rusthållarevägens lekplats för att umgås utomhus, på ett smittsäkert sätt. Förutom Marcus finns där även förskolelärare och en socionom. På träffarna har deltagarna möjlighet att få information om det svenska skolsystemet. De kan även få tips och stöttning i form av studie- och yrkesvägledning.

 

– Många nyanlända får stöd av vänner och släkt när de flyttar hit, men långt ifrån alla har den typen av nätverk att ta hjälp av, förklarar Marcus och fortsätter: Det finns de som inte känner till SFI (Svenska För Invandrare). Vissa vet inte vad deras utbildning från ursprungslandet motsvarar i Sverige. Jag hjälper till med att informera och visa hur de kan gå vidare.

Fortsatt integrationsarbete

Eftersom träffarna med öppna förskolan har skett utomhus hoppas Marcus nu på bättre väder.


– Det får gärna bli lite varmare och mindre regnigt, skrattar han och berättar om framtidsplanerna för projektet. Förutom träffarna med föräldralediga kommer jag även undervisa i nybörjarsvenska på Familjecentralen Samovaren.


En stor del av rollen som integrationspedagog består i att skapa ett brett nätverk. Marcus jobbar bland annat för att i framtiden ha ett utökat samarbete med föreningslivet i Burlöv.

Sporter och andra föreningsaktiviteter är oerhört viktiga i integrationsarbetet. Om människor hittar ett sammanhang och engagerar sig i någonting hjälper det något enormt.

Träffarna på Samovaren ger kommunen en chans att identifiera personer som behöver integrationsstöd, och hjälpa dem med att komma i kontakt med rätt personer och institutioner. På sikt hoppas man kunna se effekter i form av bland annat: högre grad av självförsörjning, ökad genomströmningstakt vid SFI och större möjligheter för fortsatt språkutbildning för föräldralediga.

Senast uppdaterad: