Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-04

Markanvisningstävling för kvarteret Hanna

Visualisering av framtida stationstorg vid Burlöv C.

Burlövs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Kommunen önskar en aktiv byggaktör som med egen drivkraft vill medverka i genomförandet.

Tomten är unik i sitt läge centralt i Arlöv, kommunen och Öresundsregionen. Närmaste granne är Burlöv Centralstation som ger bra tillgång till kollektivtrafik och ett fantastiskt skyltläge i kommunen. Kv. Hanna är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden.


Tävlingsbidragen förväntas spegla det strategiskt viktiga läget där kvarteret med attraktivitet och kvalitet i gestaltning och utformning ska stärka områdets identitet och bidra till en välkomnande entré samtidigt som det visar på långsiktig hållbarhet.


Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare och att förslaget därefter ska bearbetas i detaljplan till granskning och antagande.


Tävlingstomten utgörs av del av fastigheten Tågarp 15:1, Tågarp 15:10 och Tågarp 21:37 och omfattar ca 3.500 m².


Sista dag för inlämning av tävlingsförslag är den 19 februari 2020.


Läs mer om tävlingen och ta del av tävlingshandlingarna på projektsidan. 

Senast uppdaterad:
2019-12-04