Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Medborgardialog om Fortuna och Sunnanå

personer som sitter gruppvis i stor lokal och lyssnar på en man som talar

Från medborgardialogens startmöte på Arlövs bibliotek 16 februari

Det händer mycket vid området kring Fortunavägen och Tullstorpsvägen. Malmö stad har planer för utvecklingen av området på sin sida kommungränsen och har haft dialog och samlat in åsikter som sedan har legat till grund för deras strukturskiss kring Fortuna. Nu tar Burlövs kommun vid och fortsätter dialogen för utveckling av områden som ligger i Burlövs kommun.

Den 16 februari var det startmöte för dialogen om Fortuna och Sunnanå. Nästa steg i projektet är att intervjua de boende i området som är intresserade av att vara med. Sedan får deltagarna möjlighet att diskutera det som har kommit fram i intervjuerna vid totalt fyra arbetsgruppsmöten som vi arrangerar under våren 2022.

Arbeta fram medborgarförslag

Målet med medborgardialogen är bland annat att de boende ska få möjlighet att arbeta fram medborgarförslag, som vi sedan tillsammans med ansvariga tjänstepersoner överlämnar till politiken.

Senast uppdaterad: