Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Medborgarförslag om framtidens Fortuna och Sunnanå överlämnad till Burlövs kommun

Fem personer står vid en vägkant och pratar. En av personerna bär ett litet barn som räcker över ett papper till en av de andra personerna.

Boende från Fortuna lämnar över ett av förslagen till Amelie Gustafsson och Fredrik Löfqvist.

Det händer mycket vid området kring Fortunavägen, Tullstorpsvägen och Mor Marnas väg. Till följd av det har Burlövs kommun tillsammans med de boende i området arbetat med medborgardialog. Resultatet är ett antal förslag som under onsdagskvällen lämnades över till Burlövs kommuns kommundirektör Fredrik Löfqvist och kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson.

Överlämning vid korsningen Fortunakrysset

Under en symbolisk överlämning fick boende i området lämna över förslagen till kommunen. Detta skedde onsdagen den 15 juni vid korsningen Fortunavägen/Tullstorpsvägen, det så kallade Fortunakrysset. Kommundirektör Fredrik Löfqvist och kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson mötte upp några av de boende som deltagit i medborgardialogen och tog emot deras förslag.

En äldre kvinna lämnar över ett papper till en annan kvinna och en man. De tittar mot kameran och ler.

Kristina Björemark, boende i Sunnanå, lämnar över det andra medborgarförslaget.

Förslagen handlar till stor del om att i framtiden säkerställa en god och säker boendemiljö samt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Man efterfrågar även ökad tillgång till rekreationsområden och tydligare avgränsning mot de närliggande industrierna.

Senast uppdaterad: