Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Minnesteamet finns för den som drabbas av demens – under hela sjukdomsförloppet

en hand håller upp en lapp där det står skrivet: demens

Minnesteamets arbetssätt kallas ibland för ”Burlövsmodellen”, sättet som Burlövs kommun arbetar med personer som drabbats av demenssjukdomar. Syftet med Minnesteamet är att det ska finnas personer med specialistkunskap i demens som erbjuder stöd under hela sjukdomsförloppet. – För det behöver man, säger demenssjuksköterska Alma Fager, som är en av de drivande bakom modellen.

Det började för fem år sedan när Burlöv som en av fem kommuner anmälde sig till projektet ”Den skånska vårdkedjan”. Även Vårdcentralen i Arlöv var med samt regionens minneskliniker. I projektet provade de olika former för samverkan mellan kommunal vård och omsorg och primärvården inom demensområdet. Därifrån har det som idag kallas för ”Burlövsmodellen” vuxit fram.

Minnesteamet

Målet med det kommunala Minnesteamet är att bidra med kontinuitet och trygghet för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom samt deras anhöriga genom sjukdomens olika faser. Minnesteamet i Burlöv består av en specialistsjuksköterska inom demens, en Silviasyster som arbetar heltid med demensfrågor, en arbetsterapeut på 20 % samt personalen på dagverksamheten Solglimten där det också finns en utbildad Silviasyster.

Samverkar med Vårdcentralen och minneskliniken

– Vi samverkar med vårdcentralen i deras utredningar, säger Alma. Vårdcentralen erbjuder, när personen behöver det, delar av demensutredningen i hemmet och då är det vi i Minnesteamet som gör dessa. Fördelarna är att personen som ska testas ofta känner sig trygga i sitt hem, kan ta testet i sin egen takt och får en tidig kontakt med Minnesteamet. Vi samverkar också mycket med regionens Minnesklinik, fortsätter hon. När de kommer ut och gör sina hembesök försöker vi också vara med, och på det sättet kan vi tidigt koppla ihop personen med en kontakt som den drabbade kan känna sig trygg med.

Utbildningar både för drabbade och anhöriga

Både anhöriga och den drabbade behöver utbildning. Det kan till exempel handla om att den drabbade behöver reda ut sin vardag så att den kan vara så självständig som möjligt. Personen kan behöva stöd i att veta vart den ska vända sig i olika frågor. Men även kommunens personal behöver utbildning.


– När det blir aktuellt med hemvård (hemtjänst) behöver personalen stöd i att veta hur de ska bemöta och lösa situationer som uppkommer, säger Mona Hirche som är verksamhetschef för vård och omsorg.

Det ingår också i Minnesteamets uppdrag att erbjuda utbildning för anhöriga. De brukar anordna öppna föreläsningar, bland annat på Alzheimerdagen i september, men även besöka olika pensionärsförbund. Minnesteamet med Alma i spetsen genomför nu också en satsning på VR-teknik (virtuell verklighet), som ett sätt att skapa förståelse för sjukdomen och kunna ge en glimt av hur personer med demens upplever vardagen.

Lots genom hela förloppet

– Slutligen finns vi med som en lots genom hela förloppet, för det kan ibland handla om många, många år, säger Alma Fager. Behoven ser ju olika ut beroende på var man är i sjukdomsförloppet, och då behöver man trygghet och någonstans att kunna vända sig till. Det är väl det som är kärnan i Minnesteamets arbetssätt, det här att tidigt etablera en trygg kontakt, avslutar hon.

Kontakt

Demenssjuksköterska Alma Fager

Telefon: 040 – 625 69 20

E-post: alma.fager@burlov.se

Demens är ett växande problem

I Burlövs kommun drabbas cirka 50–60 personer av demenssjukdom varje år. Alma säger att det handlar om cirka 250–300 personer som borde ha diagnosticerats med demens. Hon menar att det är en hel del som inte har fått sina diagnoser eftersom ingen har tagit tag i det.


– Det här är ju ett ökande problem, säger Alma. Tittar vi på statistiken så räknar vi med att de här siffrorna kommer att fördubblas under de kommande 20 åren sett till hela riket. Eftersom Burlövs kommun växer mer i storlek än genomsnittet i Sverige kan det vara så att vi får ännu flera fall i vår kommun.

Senast uppdaterad: