Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Näringslivsfrukost på nya Burlövsbadet

Vy från bistron i nya Burlövsbadet

En uppskattad förhandstitt för Burlövs företagare på nya Burlövsbadet arrangerades den 2 mars. Näringslivsfrukosten med rundvisning på badet lockade många deltagare.

Kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson bjöd in Burlövs företagare på kommunalrådsfrukost med visning av nya Burlövsbadet. Flera nyfikna och engagerade företagare deltog i frukost och visning av badet som har sin formella invigning fredagen den 11 mars.


Avgående kommundirektör Lars-Åke Ståhl berättade om planeringen och hur projektet har förlöpt, där både tidplan och budget har följts. Lars-Åke manade också till eftertanke gällande kriget i Ukraina och berättade om att kommunens egna förberedelser liksom vår samverkan med andra myndigheter pågår.


Burlövs nya kommundirektör Fredrik Löfqvist presenterade sig och lyfte fram företagsfrågorna som är viktiga för kommunen.


Slutligen berättade badhuschef Stefan Sjöström om verksamheten, bassänger och träningsmöjligheter. Vid en rundvandring visades vårt nya moderna badhus och vilka möjligheter det nya badhuset innebär för hälsa och välmående. Badhuset är väl värt ett besök för att få känna och uppleva alla små detaljer av modernitet.


Badhuset kommer vara en plats för liv, rörelse, konferens och gym med en välfungerande bistro med möjlighet för arbetande föräldrar som väntar på barnen som har simskola. Det är ett badhus för mångfald och olika behov.


Näringsliv och företagare önskade Stefan Sjöström med personal stort lycka till med kommande invigningen och med framtida arbetet! Från näringslivssamordnarna skickar vi vårt tack till alla företagare som vi fick dela denna morgon med och det engagemanget som ni bidrar med för utvecklingen av Attraktiva Burlöv!

Senast uppdaterad: