Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

NCC utför arbete vid Karl P Dals väg

tågarpsskolan

Entreprenören NCC utför ett större arbete i anslutning till Karl P Dals väg och kommer att utnyttja en yta för behandling av massor.

Transporter kommer att korsa gång- och cykelbanan och Karl P Dals väg.

Det är makadam som ska transporteras till den tomma ytan, som sedan ska siktas och därefter transporteras bort. Arbetet är en del i Fyrspårsutbyggnaden.

Vakter kommer att vara på plats på cykelbanan för att trygga säkerheten för gång- och cykeltrafikanter och vakterna kommer även ha uppsikt över vad som händer på vägen, detta då vi vet att många människor rör sig i området, inte minst till och från Tågarpskolan.

Entreprenören NCC kommer att pågå i två perioder

Arbetet inleds torsdagen den 14 maj och transporterna kommer att pågå cirka tre veckor. Sedan ska massorna med makadam efter siktning transporteras bort igen och det beräknas ta ytterligare tre veckor.

Senast uppdaterad: