Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nu är bygglovsprocessen digital

Bärbar dator står på bord med ritningar.

Som ett led i kommunens strategi för digitalisering är nu vårt ärendehanteringssystem för bygglovsprocesser helt digital. Nu är det enklare för dig som medborgare eller företagare att söka bygglov och följa dina bygglovsärenden.

Utöver att söka lov och anmälan digitalt kan du följa ditt ärende steg för steg, skicka in kompletteringar och kommunicera med din handläggare. När något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post eller din digitala brevlåda.

Bank-id och digital brevlåda

Nu vill vi att alla ska använda sig av e-tjänsterna. Det kommer att krävas mobilt bank-ID för att kunna använda e-tjänsterna och identifiera dig på ett säkert sätt. Se också till att du har en digital brevlåda för myndighetspost (till exempel Kivra eller Min myndighetspost) så att du kan ta emot meddelanden via e-tjänsten. Läs mer på kivra.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller minmyndighetspost.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Pågående ärenden flyttas över

Har du idag ett eller flera pågående bygglovsärenden så kommer dessa att flyttas över till det nya ärendehanteringssystemet Nova bygg. Tack till er som haft tålamod med oss under införandet av det nya systemet!


Har du frågor eller funderingar så kan du kontakta oss på epost: burlovs.kommun@burlov.se eller på telefon: 040-625 00 00

Senast uppdaterad: