Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nu är det dags för årets medborgarundersökning

Grupp människor poserar utanför tegelbyggnad med stora fönster.

I slutet av augusti skickar Statistikmyndigheten SCB ut årets medborgarundersökning. Resultatet av undersökningen är en viktig grund för kommande planering av kommunens verksamheter. Det är viktigt att du fyller i enkäten om du är en av dem som får möjlighet att delta i undersökningen. Dina svar är betydelsefulla!

Tidplan för Medborgarundersökningen

Webbenkät

  • SCB skickar ut informationsbrev och inloggningsuppgifter till webbenkäten mellan 24 augusti och 1 september.
  • Sista dagen för att fylla i webbenkäten är 7 november klockan 13.00.

Pappersenkät

  • SCB skickar ut enkäten i pappersformat mellan 22 september och 2 oktober, om du hellre vill fylla i en sådan.
  • Sista dagen att skicka in pappersenkäten är den 3 november.

 

Det här är Medborgarundersökningen

I Medborgarundersökningen kan du tycka till om vad du tycker om Burlövs kommun inom områden som: skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Medborgarundersökningen har kommunen beställt av Statistikmyndigheten (SCB) och skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare. Resultatet av undersökningen används som underlag för utveckling och förbättring av våra verksamheter. Den ger oss även möjlighet att jämföra kommunens resultat med andra kommuners och riket som helhet.

Senast uppdaterad: