Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nu är det möjligt att få akut sjukvård i hemmet

Sju kvinnor står bredvid varandra.

Från vänster: Doris Berglund, Mona Hirche, Louise Herner Plato, Karolina Friberg, Anna Christiansson, Liv Högmark och Åsa Dahlqvist.

I början av september startade den regionala satsningen Mobilt sjukhusteam i hemmet (MST). Målet är att delar av den vård som idag ges på sjukhus ska kunna genomföras i hemmet hos patienten. Burlöv, Kävlinge och Lunds kommuner är först ut i Skåne efter Malmö som permanentade sin satsning i våras.

Om vården kan ges i hemmet av mobila sjukhusteamet ska inga patienter med kommunala insatser behöva åka in till sjukhuset. En förutsättning är att patienten själv måste vilja och vara lämplig för vård i hemmet. 

– Jag tror detta blir stålande, vi har väldigt många människor som inte vill åka in till sjukhus säger Eva Glansk, sjuksköterska inom hemsjukvården. Idag har vi inget val, om patienten blir så dålig måste vi skicka den till sjukhus oavsett om hen vill det eller inte. Det kan innebära flera timmar på akutmottagningen, och ibland hela natten, fortsätter hon.

Malmö stad först ut

Malmö stad startade detta som ett projekt efter att ha sett goda effekter av liknande satsningar i bland annat USA, Australien och Holland. Projektet blev så lyckat i Malmö att de valde att permanenta satsningen i mars 2023. Region Skåne ville då utvidga satsningen och bjöd in Lund, Kävlinge och Burlövs kommuner att delta.

Skillnaderna mellan mobilt vårdteam och mobilt sjukhusteam i hemmet

Mobila vårdteamet gör enstaka punktinsatser och framförallt bedömningar i patientens hem. Skillnaden mellan mobilt vårdteam och mobilt sjukhusteam i hemmet (MST) är att istället för att skicka patienterna till sjukhuset så tar MST hem sjukhuset till vårdtagaren. 

– Mobila sjukhusteamet tar över det medicinska ansvaret och alla insatser förutom dem vi redan har, säger sjuksköterska Eva Glansk. 

– Mobila sjukhusteamet utför avancerad sjukvård till de mest sköra där det är möjligt, och är det inte möjligt så blir det direktinläggning till sjukhuset. Och det innebär att det står en säng och väntar på sjukhuset när de kommer in. Vårdtagaren behöver alltså inte sitta och vänta på akuten eller liknande, säger enhetschef Nercivan Suleimanovska.

För alla patienter över 18 år inom hemsjukvården

Möjligheten att få vård i hemmet av mobila sjukhusteamet gäller alla patienter inom hemsjukvården som är äldre än 18 år. 

– Jag kan också se en vinst för våra LSS-brukare som har det jobbigt med att åka in till sjukhuset, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Eva-Marie Wendel. Det är ofta svårt att övertyga personer att de behöver vård, och att de dessutom behöver åka iväg till sjukhuset för att få vården. Nu kan de få vård och behandling hemma på boendet, där de känner sig trygga. På det sättet blir de också mer delaktiga i vårdprocessen.

Fakta: Mobilt sjukhusteam i hemmet

Region Skåne bemannar teamet med olika specialistläkare samt sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Senast uppdaterad: