Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nya regler kring anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

En närbild på en person som får akupunkturbehandling.

Tidigare har anmälningsplikten för hygieniska verksamheter endast omfattat stickande, skärande verksamhet med risk för blodsmitta. Ändrad lagstiftning innebär att från och med den 1 juli 2021 berör anmälningsplikten dessutom stickande, skärande verksamhet med risk för andra typer av smitta. Verksamheter som genomför dessa typer av behandlingar behöver lämna in en anmälan till Miljö- och byggnämnden.

För dig som driver en stickande, skärande verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta.

Planerar du att starta en verksamhet som omfattas av anmälningsplikten behöver du, likt tidigare, skicka in en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Bedriver du redan nu en verksamhet som omfattas av den ändrade lagstiftningen behöver du skicka in en anmälan till oss senast den 1 september 2021. Anmälan sker via e-tjänsten nedan.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi helt enkelt att avsluta din anmälan.

Vilka verksamheter berörs av anmälningsplikten?

Några exempel på verksamheter som berörs av anmälningsplikten är massage, fotvård, hårvård, piercing, tatuering, solarium och olika skönhetsbehandlingar.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad: