Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny detaljplan för lager och logistikverksamheter sydväst om trafikplats Sunnanå har vunnit laga kraft

Visualisering av lager- och logistikbyggnad i Sunnanå

En ny detaljplan för lager och logistikverksamheter, i södra delen av Burlövs kommun vid trafikplats Sunnanå, har vunnit laga kraft. Den nya bebyggelsen avses varierar i höjd och detaljplanen möjliggör bland annat för så kallat höglager.

Syftet är att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang längs E6/E20 och att de storskaliga byggnadsdelarna ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck. Störning mot omgivningen ska minimeras och områdets naturvärden tas tillvara alternativt ersättas. Också gatustrukturen ses över för att fungera när området byggs ut.


Planförslaget innefattar:

  • Område för verksamheter som lager och logistik i anslutning till trafikplats Sunnanå.
  • Skydd i form av planteringar för att minska störning mot omgivningen.
  • Allmän platsmark, gata för angöring till området.

Detaljplanen i sin helhet finns att ta del av här. Pdf, 31.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: