Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp har antagits

Flygvy över Stationsvägen i Åkarp.

En ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp har antagits den 28 september 2022.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

 

Detaljplanens innehåll

Detaljplanen innehåller:

  • Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen.
  • Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen.
  • Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen.
  • Kantförstärkning på delar av Alnarpsån.
  • Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen.
  • Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen. 

 

Antagande

Förslaget antogs i kommunfullmäktige den 28 september 2022. Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats.

 

Senast uppdaterad: