Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny renhållningsordning för Burlöv och Malmö på remiss

Illustration med hus och träd samt kretsloppssymbol

Varje kommun är skyldig att ta fram en renhållningsordning, den består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. Renhållningsordningen är gemensam för Burlövs kommun och Malmö stad. Syftet är att sätta riktning för kommunernas avfallsverksamhet för de kommande tio åren.

Från avfallsplan till kretsloppsplan

För att stärka den övergripande visionen, där avfall ses som en resurs, kallar vi nu avfallsplanen för kretsloppsplan. På det här viset vill vi göra det tydligt att det inte bara är en plan för avfallshanteringen i kommunerna, utan en plan för hur alla på bästa sätt förebygger avfall och tar hand om våra resurser i ett kretslopp många gånger innan det blir avfall.

Ta del av förslaget

Under två månader kommer renhållningsordningen att ställas ut för att samla in synpunkter från allmänheten, samt skickas på remiss till kommunens förvaltningar och nämnder.


Du kan läsa mer om förslaget i dokumenten under Läs mer eller besöka någon av följande platser före den 31 maj:

  • Burlövs medborgarhus, Kärleksgatan 6
  • Biblioteket i Åkarp, Elevvägen 2
  • Biblioteket i Arlöv, Lommavägen 2
  • Malmö Stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11, OBS här pågår utställningen bara till den 30 april
  • Malmö stadshus, August Palms plats 1

Förslaget kan också rekvireras i form av papperskopia genom VA SYDs kundservice på telefon 040-635 10 00.

Välkommen att lämna dina synpunkter

Lämna in dina synpunkter senast den 31 maj 2020 till: registrator@vasyd.se eller på adress VA SYD, att: Avfallsavdelningen, Box 191, 201 21 Malmö.


Alla synpunkter kommer att noggrant värderas och beaktas innan ett slutligt förslag presenteras för våra politiker. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som tar beslutet.

Senast uppdaterad: