Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nytt nyhetsbrev för anhöriga

En yngre kvinna håller en annan, äldre kvinna om axeln och kramar henne.

Står du nära en person, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsvariation är i behov av ditt stöd? Nu kan ta del av relevant information och nyheter i form av ett nytt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev från kommunens anhörigsamordnare

Tanken med det digitala nyhetsbrevet är att relevant information, tips och nyheter som rör anhöriga ska finnas samlat på ett enkelt och översiktligt sätt. Innehållet kan till exempel vara förslag digitala föreläsningar, stödlinjer eller samtalsgrupper som drivs av olika organisationer i Sverige, men även information om utbildningar eller annat som anordnas för anhöriga här i Burlövs kommun.

Du kan läsa mer om nyhetsbrevet och anmäla dig genom att följa länken nedan.

Stöd till anhöriga i Burlöv

Om du eller den person du står nära är bosatt i Burlövs kommun kan du få stöd och hjälp utifrån din eller din närståendes behov.


Läs mer om hur kommunen kan ge stöd till anhöriga.

Senast uppdaterad: