Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nytt om kommunens lekplatser

Två lekhus i sandlåda på lekplats.

Lekplatsen vid Källvägen/Nils Anders gata Åkarp.

Tekniska avdelningen meddelar att följande är på gång med några av kommunens lekplatser:

  • Lekplatsen vid Källvägen/Nils Anders gata Åkarp har fått ett litet ansiktslyft med ny lekrutsch, nytt lekhus, ny bänk med bord och ny baksand. (se bilden)
  • Lekplatsen på Borggatan Arlöv ska kompletteras inom kort med picknickbord, lekhus, sandlåda och lekgångar. Start i augusti.
  • Lekplatsen på Trossgatan Arlöv ska byggas om med start i augusti. Inom kort river vi bort befintliga lekredskap för att skapa plats för det nya.

Senast uppdaterad: