Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Olycksrisk vid gång- och cykeltunnel vid Burlövs station

Infart till tunnel, gång- och cykelväg

Cyklister har skadats vid infarten till tunneln under Burlövs station i området, som fortfarande är en byggarbetsplats med tillfälliga lösningar.

Flera skadade cyklister

Flera anmälningar om personskador har den senaste tiden inkommit till kommunen. Personer har skadats vid passage med cykel genom tunneln i de tillfälliga men nödvändiga lösningarna på båda sidorna om Burlövs station. Personskador har uppståtts som följd av att cyklisterna inte har uppmärksammat nivåskillnaden på gång- och cykelbanan i tunneln.

Vi uppmanar till försiktighet!

Vi vill uppmana cyklister till att ta det försiktigt i området. Lösningarna är temporära kring Burlövs station.

Nya lösningar söks

Frågan om säkerhet kring tunneln under den nya järnvägsstationen är svårlöst och vi har dialog med Trafikverket, som redan har vidtagit åtgärder. Kanten som avskiljer gångbanan från cykelbanan är målad med vit lysande färg och varningsskyltar har satts upp inför en skarp sväng vid infarten till tunneln. Vi har fortsatt dialog med Trafikverket. Vår gemensamma målsättning är att höja säkerheten med någon lösning som tryggar säkerheten för såväl gång- som cykeltrafikenter så att ingen ska skadas.

Tillfälliga lösningar

Vi påminner om att ytorna utanför stationen har tillfälliga men nödvändiga lösningar på båda sidor om stationen, bland annat till följd av den kraftiga lutningen i området. Området är fortfarande en byggarbetsplats.


Burlövs station är ett utvecklingsområde och mycket kommer att hända i stationsområdet de närmaste åren. När stationen och området är klart kommer ytorna på båda sidorna om stationen att få ny utformning.

 

Texten har reviderats 2022-06-28.

 

Läs gärna mer i detaljplanen för området.

Senast uppdaterad: