Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-08-13

Övergångsställe och nya busshållsplatser vid Lidl/Kronetorp

Beskrivning för ombyggnad augusti 2019, bildfrån Ismael

Lundavägen får nytt övergångångsställe vid Lidl/Kronetorp. Många påpekar olycksrisken och lämnar synpunkter på att säkerheten måste öka för dem som passerar Lundavägen vid Lidl.

Beslut har redan fattats om att bygga ett nytt övergångsställe och nya busshållsplatser vid Lundavägen. Upphandling pågår och byggnation planeras att startas någon gång i september eller oktober för att öka tryggheten och säkerheten.

 

En gång- och cykelväg som ansluter till bushållsplatsen och övergångsstället kommer att anläggas från Kronetorps Allé. Ett staket kommer också att uppföras som försvårar att korsa Lundavägen mellan Lidls parkering och Kronetorps Allé.

Var försiktiga!

Vi ber alla trafikanter, såväl bilister, cyklister och gående att visa varandra hänsyn och tänka på säkerheten både nu och sedan under byggtiden. Allt för att inte någon olycka ska hända.

Senast uppdaterad:
2019-08-13