Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Översvämningar och vattenläcka i Arlöv

Cirkulationsplats med vägskyltar och staket för avspärrningar i mitten. Bilar kör på vägbanan.

Cirkulationsplatsen Kronetorpsvägen-Företagsvägen tisdag eftermiddag 8 augusti.

Texten är uppdaterad 2023-08-08 kl. 13.00 (se kursiv text i varje stycke). De stora mängderna nederbörd ställer till det med framkomligheten i vår kommun. De höga vattennivåerna i havet gör det också svårt att pumpa bort vattnet. Utöver vädret har det även inträffat en stor vattenläcka i Arlöv som nu är åtgärdad.

Ljusbrunt vatten över väg och gångbana vid Kronetorpsvägen-Företagsvägen i Arlöv.

Cirkulationsplatsen vid Kronetorpsvägen-Företagsvägen i Arlöv måndag 7 augusti.

Stor vattenläcka i Arlöv

Det har inträffat en stor vattenläcka vid Kronetorpsvägen/Företagsvägen vid Circle K i Arlöv som gör att cirkulationsplatsen är avstängd. Vattenläckan är även kopplad till problemen på Västkustvägen där cirkulationsplatsen Västkustvägen/Lommavägen är avstängd vid Fredricssons Trä AB till trafikplats Alnarp. VA SYD har påbörjat arbetet med att åtgärda läckan. I skrivande stund finns det ingen information om när det kan vara klart.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 13.00

Det mesta av avspärrningarna kommer att tas bort under eftermiddagen, utom för en del i vägen på den sydöstra delen av Kronetorpsvägen som fortsatt kommer att vara avspärrad. Under torsdag och fredag kommer hela cirkulationsplatsen stängas under kortare perioder så att VA SYD kan färdigställa asfalteringsarbetet.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 10.00

VA SYD har reparerat den trasiga vattenledningen. Cirkulationsplatsen är fortsatt avstängd och kommunen arbetar nu tillsammans med VA SYD för att öka framkomligheten i cirkulationsplatsen Kronetorpsvägen/Företagsvägen.

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 16.30

VA SYD har lokaliserat läckan och har börjat reparera den. De släpper på trafiken allteftersom de blir klara.

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 13.20

ingen ny information. VA SYD arbetar med läckan.

Översvämmad väg där vattnet även finns på båda sidor om vägen

Västkustvägen i Arlöv måndag 7 augusti.

Västkustvägen i Arlöv

Västkustvägen öppnade för trafik på eftermiddagen den 8 augusti.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 13.00

På den här länken kan du följa Trafikverkets arbete med Västkustvägen och få information om när de öppnar vägen igen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 10.00

Trafikverket arbetar med att få bort vattnet på vägen. På den här länken kan du följa Trafikverkets arbete och se när de öppnar vägen igen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 16.30

Cirkulationsplatsen vid Västkustvägen/Lommavägen är fortsatt avstängd vid Fredricssons Trä AB till trafikplats Alnarp. Eftersom det är högt vattenstånd i havet är det oklart när avstängningen kan tas bort.

Vattenfylld gång- och cykelbana precis intill koloniområde

Rinnebäcks koloniområde måndag 7 augusti.

Tågarp, vid Rinnebäcks koloniområde

Uppdatering 2023-08-08 kl. 13.00

Vattnet har sjunkit undan rejält. Det är ungefär 30 centimeter lägre än igår. Kommunens entreprenör PEAB kommer rensa brunnarna på bråte som kvistar med mera som lossnat i stormen så att vattnet kan flöda fritt.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 10.00

Omfattningen av översvämningen har minskat. Kommunens entreprenör PEAB vidtar åtgärder för att sänka vattennivån ytterligare.

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 16.30

Vid området norr om Rinnebäcks kolonier intill Västkustvägen har vi bekymmer med översvämning. Vi undersöker möjligheterna att vidta eventuella skyddsåtgärder norr om koloniområdet kring Tågarp (Söder om Västkustvägen) för att minska översvämningseffekten om havsnivån stiger ytterligare till följd av den varning som SMHI utfärdat.

Högt vattenstånd i havet

Uppdatering 2023-08-08 kl. 13.00

Enligt väderprognos från SMHI kommer vattenståndet fortsätta sjunka under dagen.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 10.00

Vattenståndet är fortsatt högt men har minskat något sedan igår. Prognosen är att vattnet kommer att sjunka undan allteftersom.

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 16.30

Det är svårt att pumpa bort vattnet just nu eftersom det är högre vattenstånd än vanligt. Det höga vattenståndet och den stora mängden nederbörd tillsammans med vattenläckan i Arlöv gör att det är extra svårt att pumpa bort vatten från våra drabbade områden. Vattnet i havet är ungefär 70 cm högre än vanligt, och det kan stiga ytterligare beroende på hur vindarna blåser. SMHI varnar för kraftiga vindar, i natt och imorgon tisdag.

Gångtunnel med sidor och tak av veckan plåt.

Gång- och cykeltunneln i Åkarp måndag eftermiddag 7 augusti.

Gångtunnel översvämmad i Åkarp

Gångtunneln vid stationen i Åkarp är översvämmad. Tekniker från kommunen har spärrat av. Trafikverket ansvarar för att pumpa ut vattnet och göra den framkomlig.

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 13.20

Trafikverket meddelar att vattnet nu är borta från gångtunneln i Åkarp.

 

Gångtunnel vid Lidl översvämmad i Arlöv

Även gångtunneln mellan Lidl och Burlöv Center är översvämmad och är därför avstängd. Kommunens entreprenör PEAB kommer arbeta med att pumpa ut vattnet. I skrivande stund är det inte klart när den kan öppnas.

 

Uppdatering 2023-08-08 kl. 10.00

PEAB har nu fått bort vattnet och gångtunneln är öppen igen.

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 16.30

ingen ny information

 

Uppdatering 2023-08-07 kl. 13.20

Tunneln är avspärrad men det är problem med att pumpa ut vattnet på grund av det höga vattenståndet.

Senast uppdaterad: