Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Påverka Burlövs kommun - fyll i Medborgarundersökningen!

Texten: "Gör din röst hörd - just nu pågår medborgarundersökningen i din kommun" mot blå bakgrund.

Just nu pågår årets medborgarundersökning. Det är viktigt att du svarar på frågorna om du är en av de 1 200 slumpvis utvalda Burlövsbor som får enkäten hemskickad. Vi använder bland annat resultaten som underlag för att förbättra våra verksamheter.

Snabbt och enkelt att fylla i

Enkäten är enkel att fylla i, det bara cirka 10 minuter. Du kan välja om du vill fylla i den på nätet eller skicka in en papperskopia med posten. Burlövs kommun använder resultaten för att förbättra våra verksamheter. Tack för att du deltar!

Medborgarundersökningen 2022

1 200 slumpvis utvalda Burlövsbor får möjlighet att tycka till om bland annat skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Senast uppdaterad: