Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-13

Pedagogiska datorspel leder till ökad
rörlighet på Lillevångs dagliga verksamhet

två personer i ett mörkt rum spelar datorspel som projiceras på ett bord mellan dem

Enhetschefen för LSS, Ann-Caroline Håkansson, och habiliteringsledare Fredrik Persler demonstrerar ett av de interaktiva spelen.

Som en del av satsningen Digitala Burlöv och kommunens beslutade digitaliseringsstrategi har Daglig verksamhet på Lillevång köpt in ett pedagogiskt, interaktivt datorspel. Spelet används som ett sätt att locka till rörelse för personer som inte brukar aktivera sig. Både personal och deltagare tycker att det är ett välkommet avbrott till den ordinarie verksamheten, bland annat som ett sätt att komma ner i varv.

Omkring 20 personer använder sig av de interaktiva spelen som enhetschefen för LSS, Ann-Caroline Håkansson, på daglig verksamhet på Lillevång har köpt in. Deltagarna kan spela olika spel som till exempel Memory där man ska para ihop likadana kort med varandra, eller ett spel där de ska putta bollar till varandra eller ett annat där de ska leta upp nyckelpigor genom att rafsa bland höstlöven i en skog med mera.


I dagsläget har de åtta olika spel nedladdade till datorn men det finns ett femtiotal att välja på om de vill skaffa fler.

Dator i taket med projektor

Själva spelanordningen består av en dator som är uppsatt i taket tillsammans med en projektor som visar de olika spelen. På Lillevångs dagliga verksamhet projiceras spelen på ett helt vanligt, fyrkantigt kontorsbord men de kan även projiceras direkt på golvet, en madrass eller liknande.

Anpassade för personer med olika funktionsvariationer

Projektorn märker av när spelarna rör någonting på bordet och då påverkas spelet av deras rörelser. När Burlövstidningen kommer på besök har Ann-Caroline och habiliteringshandledare Fredrik Persler satt igång ett fiskspel.


När de rör händerna över bordet (som föreställer vatten i ett akvarium) hörs ett plaskande ljud och vattnet förs undan av händerna. Även fiskarna som simmar omkring kan spelaren flytta på med hjälp av att röra sina händer över bordet på fiskarna.

De interaktiva ljusprojektionerna stimulerar personer, oavsett om de har en enstaka eller flera inlärningssvårigheter. Alla kan spela efter sin egen nivå och spelen är anpassade för personer med olika fysiska och kunskapsmässiga förmågor, säger Ann-Caroline Håkansson.

Ambassadör tar tillvara på spelarnas synpunkter

Fredrik Persler har blivit kontaktperson och ambassadör gentemot företaget som tillverkar spelen. Det finns ett brett utbud med en stor variation på spelen, menar Fredrik. Som ambassadör har han också möjlighet att påverka framtida utformningar av spel och han hjälper även till att organisera studiebesök när andra verksamheter, organisationer eller kommuner vill komma och se hur det fungerar.

Innan spelet köptes in hade Ann-Caroline satt ihop en testgrupp med både personal och brukare. Eftersom alla i gruppen var positiva var det inget svårt beslut att köpa in spelet när det blev tillfälle, säger hon.


Spelet finns i ett särskilt spelrum. Det går att boka även för andra verksamheter som förskola, fritids med flera. Ett likadant spel finns även på Harakärrsgården i Åkarp.

logo för digitala Burlöv

Satsningen på interaktiva datorspel är en del i Burlövs digitaliseringsstrategi.

Senast uppdaterad:
2019-12-16