Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Planerna för schaktmassorna i Åkarp

gångbana mot järnvägsspår med stora schaktmassor i bakgrunden

Det är många som undrar vad som ska hända med de stora schaktmassorna som bland annat har samlats vid Gränsvägen i Åkarp. Massorna kommer från Trafikverkets arbete med att skapa det nedsänkta spårområdet mellan Åkarp och Hjärup, och ska användas för att återställa vägar och de tillfälliga järnvägsspåren när de nya spåren har kommit på plats.

– Vi har grävt ut ca 900 000 kubikmeter lera och jord, säger Marie Minör, Fyrspårets projektledare för markarbeten. En stor del, cirka 650 000 kubikmeter, har körts till hamnen i Malmö, till andra projekt i närheten och till fyrspårsprojektets bygge av bullerskyddsvallar vid E6 genom Åkarp.

Massor till återställning

En hel del massor är kvar och det ska Trafikverket använda senare när projektets arbetsområden ska återställas. Närmare 300 000 kubikmeter har sparats på olika platser inom arbetsområdet, bland annat vid Gränsvägen i Åkarp.
– Det är rena och bra massor som ska användas till de nya stationsområdena i Åkarp och Hjärup. Vi ska också återställa vägar som vi använt, till exempel Stationsvägen i Åkarp. Det kommer också att gå åt mycket massor för att återställa hela sträckan mellan Åkarp och Hjärup där de tillfälliga spåren ligger idag, säger Marie.

Planerad start för återställning är september 2022

Det stora återställningsarbetet kan starta efter september 2022, när trafiken flyttats från de tillfälliga spåren till de fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup. Då kan de tillfälliga spåren och stationerna i Åkarp och Hjärup rivas och de nya stationsområdena färdigställas. Under åren 2022 och 2023 kommer också de fyra nya spåren från Hjärup till Lund och den nya stationen i Klostergården att byggas klart.

Senast uppdaterad: