Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Polisens trygghetsmätning 2021

Polisen presenterar trygghetsmätningen i Stora Sessionssalen, Burlövs kommun

Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd och Kjell Elefalk, rådgivare åt polisen presenterar trygghetsmätningen.

Årets resultat i trygghetsmätningen som polisen gör visar att i Burlövs kommun har det totala indexet sjunkit från 2,25 till 2,03, vilket är en positiv utveckling. Resultatet delas in i ”index” från 0-6, där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem". Ju lägre index desto bättre.

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar

Amelie Gustafsson, (M), har tagit del av resultatet från årets mätning och lämnar följande kommentar.


- Jämfört med föregående år noterar vi en liten förbättring för den upplevda tryggheten i Burlöv, vilket vi ser som positivt. Vår målsättning är att Burlövsbor, besökare och företagare ska känna sig trygga i Burlöv, så vårt arbete med att öka tryggheten fortsätter. Där är samverkan och dialog med Polisen, fastighetsägare, näringsliv med flera är viktig.

Polisen kommenterar undersökningsresultatet

Tryggheten i utemiljö sen kväll har blivit bättre. Polisen samverkar tillsammans med kommunen för att fortsatt öka den upplevda tryggheten. Trygghetsvärdarna arbetar vidare genom att finnas i medborgarnas närmiljö runt om i kommunen. De har tätt samarbete med områdespoliserna för att öka tryggheten i Burlöv.


Upplevelsen är vidare att nedskräpning ökar i kommunen. De svarande anser att nedskräpning är ett ökande problem, där vi i år landar på index 4. Polisen får tillsammans med kommunen fortsatt ha fokus på vad detta beror på och hur det kan åtgärdas.

Sammanfattning

Undersökningen skickades ut till 2 700 personer i vårt lokalpolisområde, och svarsfrekvensen var 62,9 procent. Stort tack till alla er som svarat! Polisen och kommunen kommer nu att använda resultatet i planeringen av våra insatser under 2022.


Burlövs kommun tillhör lokalpolisområde Kävlinge som omfattar kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Nedan kan du ta del av hela rapporten för lokalpolisområde Kävlinge från trygghetsmätningen 2021.

För mer information

Burlövs kommun: Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, 040-625 60 00


Polisen: Filip Jakobsson, tf kommunpolis Burlöv


För att komma i kontakt med kommunpolisen så ringer du 114 14 på torsdagar kl. 13.00–15.00, begär växeln och att du vill bli kopplad till Burlövs kommunpolis.


Du kan när som helst också lämna tips via polisen.se och på telefon 114 14. Är det pågående brott eller akuta ärenden så ringer du 112.

Senast uppdaterad: