Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Polisens trygghetsmätning 2023

Två poliser i kortärmade tröjor fotograferade från sidan utan att något ansikte syns

Polisen finns som för medborgare och näringsliv i vårt samhälle. De bidrar och hjälper till för att lösa brott och skapa ett tryggare Burlöv. Nu är det dags för medborgarna att hjälpa Polisen!

Varje år genomför Polisen en trygghetsmätning där ett antal slumpmässigt utvalda personer får svara på olika frågor gällande sin upplevelse av trygghet och otrygghet. Resultatet från trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet framför allt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

 

Trygghet är viktigt för att du ska känna dig säker, må bra och trivas i din vardag. För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt att Polisen och kommunen vet vad våra medborgare tycker.
– Var känns det tryggt och var känns det otryggt och varför?
- Var upplever du problem?

Vi vill därför uppmuntra till att svara på Polisens trygghetsmätning, som skickas ut i mitten av augusti till 600 medborgare mellan 16 och 85 år i Burlövs kommun.

Polisregion Syd skickar ut enkäten till totalt 82 800 personer. Undersökningen pågår under cirka 2 månader.

Läs mer om Polisens trygghetsmätning 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att du svarar om du får enkäten i din brevlåda! Du som vill kan lämna dina synpunkter digitalt.

Andra synpunkter på tryggheten i Burlöv

Digital trygghetsmätning

Kommunen genomförde under våren 2023 en egen undersökning av den upplevda tryggheten genom en digital trygghetsmätning. Medborgare gavs möjlighet att digitalt markera på en karta var de kände sig otrygga och lämna en synpunkt. Enkäten fokuserade på otrygga platser i den fysiska miljön i kommunen, till exempel på grund av bristande belysning.
Läs om sammanställningen och kommunens åtgärder.

Lämna synpunkt via Kontakt Burlöv

Om du inte skulle vara en av dem som blir tillfrågade och ändå har synpunkter på tryggheten i kommunen, är du välkommen att vända dig till oss med dina synpunkter.
Det gör du lättast i vår e-tjänst: Kontakt Burlöv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Polisens och kommunens samarbetar sedan länge kring säkerhet och trygghetsfrågor och för att minska brottsligheten. En ny överenskommelser har tecknats och den gäller till utgången av 2026.
Läs om den överenskommelsen om vårt gemensamma och långsiktiga arbete.

 

Med ett nära samarbete kring aktuella och långsiktiga frågor skapas en enhetlig bild över de insatser som behövs. Tillsammans med enkäter och viktiga synpunkter från medborgare blir förutsättningarna ännu bättre för att göra rätt saker..

Därför är dina insats med att besvara Polisens och våra enkäter mycket välkommet när de skickas ut! Tack!

Senast uppdaterad: