Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Resultatet från Polisens trygghetsmätning 2022

kvinnlig polis med skjortärmen upprullad

Nu har resultaten för Polisens trygghetsmätning 2022 kommit. Bland annat upplever medborgarna att det känns otryggt att åka buss/tåg, man upplever även problem med till exempel nedskräpning och skadegörelse. Däremot har tilliten ökat i kommunen totalt sett och över tid är trenden att trygghetsindexet har förbättrats.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) kommenterar resultatet så här:

Det är viktigt att fortsätta fördjupa det goda samarbetet med Polis, företagare och medborgare för att ytterligare öka den upplevda tryggheten. Vår målsättning är att Burlövsbor, besökare och företagare ska känna sig trygga i Burlöv.

I resultatet av Polisens trygghetsmätning för 2022 noterar vi bland annat att:

Nedskräpning

Nedskräpning upplevs fortfarande som ett problem i Arlöv. I Burlövs kommun pågår ett arbete för att minska nedskräpningen, bland annat i samverkan med polisen. Vi har också nyligen genomfört en skräpmätning för att få en bättre lägesbild. Den kommer att ge oss en bra grund för vårt fortsatta arbete mot nedskräpning.

Oro för inbrott

Oron för inbrott i bostad har minskat totalt i kommunen, men är fortsatt hög i Åkarp. Detta trots att inbrotten är relativt få i år. Under 2022 har det fram till den 25 oktober anmälts 13 bostadsinbrott i Burlövs kommun, varav ett i Åkarp. Under 2021 samma tid anmäldes 33 bostadsinbrott i kommunen, varav sju i Åkarp. Kommunen och polisen ser att grannsamverkan är ett viktigt verktyg som hjälper till att förebygga denna typ av brott.

Åka buss/tåg

Många medborgare upplever att det känns otryggt att åka buss eller tåg. Oron är lite större i Arlöv än i Åkarp. För att kunna vidta åtgärder behöver kommunen och polisen mer information om vad det är som skapar oron. Därför kommer vi innan jul att bjuda in till en digital trygghetsvandring via vår webbplats burlov.se. På den digitala trygghetsvandringen vill vi gärna få in synpunkter från kommunmedborgarna hur de upplever tryggheten i kommunen. Just nu håller båda tågstationerna på att byggas om vilket ska vara klart till nästa höst. Det är vår förhoppning att den upplevda tryggheten kommer att öka när stationerna är färdigbyggda.

Skadegörelse

Oron för skadegörelse ligger också högt och även här upplevs det som störst problem i Arlöv. Polisen har dock sett en 25-procentig minskning av den anmälda skadegörelsen i kommunen. Från januari till september 2021 anmäldes 108 fall av skadegörelse och under samma period i år 81 fall. Polisen ser även en nedåtgående trend de senaste åren.

Samverkan för ett tryggare Burlöv

Det är positivt att det i år är färre som känner sig otrygga när de är ute ensamma under sena kvällar. För att minska känslan av otrygghet samverkar kommunen med polis, företagare och medborgare. Våra trygghetsvärdar bidrar till att skapa trygghet genom att vara en viktig länk med dem som arbetar förebyggande, exempelvis: skola, fritids, socialtjänst och polis. Till våren kommer vi att anställa flera värdar och Burlövs kommun kommer ha totalt sex trygghetsvärdar. Tillsammans skapar vi en trygg kommun.

Senast uppdaterad: