Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-11-08

Resultat från polisens trygghetsmätning 2019

polismärke

Årets trygghetsmätning visar att i Burlövs kommun har det totala indexet sjunkit från 2,63 till 2,16. Gör man en tillbakablick 15 år i tiden är Burlöv den kommun som har den mest positiva utvecklingen i hela polisregion Syd, menar Polisen.

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar

Lars Johnson, (M), har tagit del av resultatet från årets mätning och lämnar följande kommentar.

Vi är glada att Burlövsbor och företagare gradvis känner sig mer trygga i sin kommun. Jag är dock ännu inte nöjd med den samlade bedömningen och vi behöver förstärka samarbetet med polisen ytterligare för att få ännu bättre resultat och ökad känsla av trygghet. I samband med detta vill jag också påminna om att vi från 2019 har satsat 1,5 miljoner kronor på trygghetsvärdar.

Polisen kommenterar undersökningsresultatet

Största förändringen i Burlöv inom lokalpolisområde Kävlinge

Samtliga våra fyra kommuner har förbättrat sitt totalresultat sedan i fjol. Största förändringen står Burlöv för, detta trots att en del allvarliga händelser inträffat i kommunen den senaste tiden. Faktum är att sett över en 15-årsperiod är Burlöv den kommun som har den största positiva förändringen av alla 58 kommuner i polisregion Syd! Det gläder vi oss åt! Men självklart finns det även delar av resultatet som blivit sämre i årets mätning.

Resultatet för Burlövs kommun

Först en förklaring: Resultatet delas in i ”index” från 1-6, där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem”. Ju lägre siffra, desto bättre med andra ord.


Burlövs totalindex har minskat från 2,63 till 2,16. Flertalet delindex har förbättrats. Andelen som inte varit utsatta för något som helst brott har ökat från 82 till nästan 85 procent. Markant fler anser att polisen bryr sig om de lokala problemen, index har sjunkit från 2,7 till 1,3. Det finns dock en ökad oro för inbrott i förråd samt viss problematik med buskörning med moped och/eller mc.

Sammanfattning

Undersökningen skickades ut till 2 700 personer i vårt lokalpolisområde, och svarsfrekvensen var 61,7 procent. Stort tack till alla er som svarat! Vi kommer nu att använda resultatet i planeringen av våra insatser under 2020.

Nedan kan du ta del av hela rapporten för lokalpolisområde Kävlinge från trygghetsmätningen 2019.

För mer information

Burlövs kommun: Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, 040-625 60 00
Polisen: Selma Tengeborg, kommunpolis Burlöv. För att komma i kontakt med kommunpolisen så ringer du 114 14 på torsdagar kl. 13.00–15.00, begär växeln och att du vill bli kopplad till Burlövs kommunpolis.

 

Du kan när som helst också lämna tips via polisen.se och på telefon 114 14. Är det

pågående brott eller akuta ärenden så ringer du 112.

Detta är lokalpolisområde Kävlinge

Burlövs kommun tillhör lokalpolisområde Kävlinge tillsammans med våra grannkommuner Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Resultatet av polisens trygghetsmätning för området och de fyra kommunerna har presenterats. Undersökningen belyser många områden som påverkar medborgarens vardag och upplevda trygghet. Mätningen avser 2019 och har gjorts under september och oktober 2019.

Senast uppdaterad:
2019-11-11