Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-14

Ridhus i Burlöv stängt

Burlövs kommun

Burlövs kommun bistod Burlövs ryttarförening för något år sedan genom att ta över ridanläggningen. Föreningen disponerar flera byggnader, bland dem stallet för hästarna och två ridhus.

Under torsdagen den 13 februari fattade kommunen beslut om att akut stänga det äldre ridhuset. Det innebär att ryttarföreningen inte längre kan bedriva verksamhet där.


Fastighetsavdelningen gör bedömningen efter en inspektion att delar av taket riskerar att falla ner, vilket innebär risk för såväl personal, elever, anhöriga som hästar.

Besiktning har utförts av en extern part på uppdrag av kommunen.


Kommunen kommer nu tillsammans med ryttarföreningen att utreda förutsättningarna för verksamheten.


Frågor hänvisas till fastighetschef Johan Sjöberg, tel 040-625 63 45 och

kultur och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg, tel 040-625 66 72.

Senast uppdaterad:
2020-02-14