Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Rozica och Gullan hjälper ensamma bryta isoleringen efter corona

två kvinnor fram grönskande träd

Från vänster: Rozica Lindh och Gullan Schröder

Besöksteamet är en satsning för att få igång personer som har suttit hemma mycket under pandemin. Det kan handla om personer som inte har några insatser alls från kommunen eller de som endast har ett fåtal. Besöksteamet riktar sig till personer som är 65 år och äldre och besöken är gratis. Två personer är handplockade från hemvården, Gullan Schröder och Rozica Lindh, för att jobba som aktivitetsstödjare med att besöka personer i deras hem.

Corona-pandemin har inneburit att många äldre isolerat sig och slutat träffa andra på grund av viruset. Isoleringen för med sig ökad risk för oro, depression, mat- och sömnproblem, försämrad gångförmåga och kondition.

Få igång folk

– Den som är isolerad under en längre tid kan känna sig utanför vilket gör det svårt att ta steget att på nytt vistas och umgås med andra människor, säger enhetschef Ann-Caroline Håkansson.

Målet med Besöksteamet är att få igång folk, att få de som bor själva och är ensamma att så småningom kunna göra aktiviteter tillsammans. Projektet startade 1 juni och varar året ut, vad vi vet så här långt, säger Ann-Caroline, men redan nu efter bara två veckor har Gullan och Rozica var i kontakt med många personer.

Många har förlorat sina nätverk

– Det finns ett uppdämt behov säger demensjuksköterskan Alma Fager. Vi behöver få lov att börja leva igen efter alla restriktionerna som har varit, fortsätter hon. Det finns några som har förlorat hela sina nätverk i pandemin. Jag tror att det betyder mycket att det kommer hem folk till en som tar sig tid till att lyssna och jag vet att Gullan och Rozica sprider mycket glädje med sina besök.

”Känner verkligen att vi göra nytta”

– Vi känner verkligen att vi gör nytta, säger Gullan Schröder. Vi ser ju hur glada de blir när vi kommer, ibland står de till och med och väntar vid dörren. Ofta har de duschat, klätt upp sig och verkligen gjort sig i ordning inför vårt besök, fyller Rozica i.

– Jag brukar känna efter en arbetsdag att idag har vi verkligen gjort något bra, säger Gullan. På ett hembesök fick vi ut en person som inte hade varit ute alls under det senaste året, fortsätter hon.

Gullan och Rozica samarbetar med dagverksamheten Solglimtens personal, minnesteamet och biståndshandläggarna.
– Vi dokumenterar ingenting av de här besöken säger Ann-Caroline, varken i några journaler eller någon annanstans. Men vi kommer att göra en utvärdering av insatserna vid årets slut för att se vad det har gett.

Fakta: Besöksteamet

Man behöver ingen diagnos för att träffa besöksteamet. Det är gratis och besöksteamet riktar sig mot de personer som är 65 år och äldre.

Telefonnumret till Besöksteamet är: 040 – 625 63 73

På Lillevång finns också ett rum för anhörigstöd, där man kan prata ostört med kommunens anhörigsamordnare Isabel Munther.

Senast uppdaterad: