Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Så arbetar vi med trygghetsskapande åtgärder tillsammans med Polisen

Två poliser i kortärmade tröjor fotograferade från sidan utan att något ansikte syns

Trygghet är viktigt för att du ska känna dig säker, må bra och trivas i din vardag. För att öka tryggheten för dig som bor i och besöker Burlöv arbetar vi med denna fråga på olika sätt. En del av de förebyggande insatserna utgår från samverkansöverenskommelsen med Polisen, lokalpolisområde Kävlinge där Burlöv ingår, som sträcker sig mellan 2020–2023. Därefter förnyas överenskommelsen.

Tre fokusområden

Inom detta ramverk arbetar vi för närvarande med tre fokusområden. Dessa identifierades i den gemensamma lägesbild som gjordes innan överenskommelsen signerades:

  • Att förebygga och bekämpa att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. Här sker ett samarbete mellan kommunens olika förvaltningar bland annat utifrån en handlingsplan mot alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT).
  • Förebygga och minska våld i nära relationer genom att tidigt upptäcka individer som riskerar att utsättas eller är utsatta för denna form av våld.
  • Förebygga och bekämpa mängdbrott genom bl.a. grannsamverkan. Här gör vi till exempel trygghetsvandringar i olika områden i kommunen för att fånga upp vilka platser som upplevs som otrygga.

 

Om du är intresserad av att veta vad vi gör och hur vi arbetar inom dessa områden så håll utkik här på vår webbplats och i våra sociala kanaler: Under hösten och vintern kommer vi att berätta mer.

Polisens trygghetsmätning

Om några veckor kommer ett antal slumpmässigt utvalda personer få möjlighet att besvara Polisens årliga trygghetsmätning. Ditt svar är viktigt eftersom resultatet blir en del av den lägesbild som formar kommande samverkansöverenskommelse. Utifrån vad du som medborgare svarar kan vi planera och vidareutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen, så att det blir så bra som möjligt.

Senast uppdaterad: