Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-11

Så här enkelt kan du spara på vattnet

öppen vattenblandare i kök

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Det är den främsta anledningen till att vi inte ska slösa på det. En annan anledning är att det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Vi måste leva mer hållbart och då är det viktigt att inte slösa på vatten i onödan. Alla kan hjälpa till att hushålla med vattnet.

Att spara på vatten innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande, men vi kan spara många liter vatten bara genom att göra smarta val. Här hittar du tips om hur du kan bli mer vattensmart:

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Vattnet som Sydvatten producerar distribueras i vår kommun av VA SYD. VA SYD hanterar också dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Senast uppdaterad:
2019-06-11