Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-02

Så kommer nya badet se ut

skiss med byggnad i tegel bakom några grönskande träd

Skissbilder: Liljewall arkitekter

I slutet av året sätts spaden i marken för bygget av det som ska bli nya Burlövsbadet. Två våningar och fyra bassänger planeras, bland annat en som är 50 meter lång. När allt är på plats kommer det kunna ta emot 200 000 badgäster varje år. Burlövs kommun har ingått ett partneringsamarbete med NCC för att bygga badhuset som beräknas vara klart i början av 2022.

skissbild på av av simbassängerna i nya badet

Simklubben och egna verksamheterna delaktiga i planeringen

Kommunens verksamheter, samt den aktiva simklubben som hyr lokaler av kommunen idag, har varit involverade i utformningen av det nya badet. När det är färdigställt kommer det att innehålla en 50-metersbassäng som vid behov kan delas av till två 25-metersbassänger, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Simklubben kommer att få egna lokaler på plan 2 tillsammans med badpersonalens utrymmen. Det förbereds även lokaler för ett gym på plan 2. På entréplan blir det reception och café.

NCC bygger det nya badet

Järnvägsutbyggnaden Lund-Arlöv, fyra spår med Burlövs nya station ger utmärkta pendlingsmöjligheter till och från området inklusive Burlövs nya bad, säger kommundirektör Lars-Åke Ståhl.

Tillsammans med NCC har vi enats om en lösning som både tillgodoser kommunens framtida behov och är hållbart. Det nya badet blir en mycket viktig del av attraktiva Burlöv och utvecklingen av Kronetorpstaden som nu växer fram mellan Arlöv och Åkarp, säger kommundiretör Lars-Åke Ståhl.

NCC har stor erfarenhet av att bygga bad- och simanläggningar. De har bland annat byggt Ystad badhus, Sjöbo simanläggning och Hylliebadet i Skåne. De har även en gemensam badhusgrupp där de delar med sig av sina erfarenheter mellan projekten. Henrik Landelius är affärsområdeschef på NCC Building Sweden:

– Vår erfarenhet gör att vi kan utveckla och bygga nya Burlövsbadet så det blir långsiktigt hållbart för både besökare och kommunen, säger Henrik.

Allmänt torg och parkering

Burlövstidningen möter upp med två tjänstepersoner från planavdelningen som har arbetat med att ta fram detalj-
planen för det nya badet. Planchef Kerstin Torseke Hulthén säger att tanken med det nya badet är att byggnaden ska ligga i Hantverkaregatans förlängning, så att man ser badet från stationen när man stiger av tåget. Framför badets entré ska det ligga ett allmänt torg.

 

Parkeringen kommer att ligga mellan badhuset och järnvägen. Till att börja med kommer det att finnas en markparkering. Om det uppstår behov av fler parkeringsplatser finns det möjlighet, enligt detaljplanen, att bygga ett parkeringshus upp till 10,5 meters höjd. Det skulle innebära 3 plan om man inte väljer att gräva ner parkeringshuset och på det sättet få ytterliga yta att parkera bilar på.

Framåtsträvande arkitektur

På kommunens mark är badet det första byggprojektet i det som ska bli Kronetorpstaden. Kerstin tycker att det är viktigt att det blir extra fin arkitektur på badet, eftersom det sätter tonen för området.

– Vi tycker det är viktigt att badhuset visar en hög ambitionsnivå och på det sättet kan bidra till att skapa ett intresse för Kronetorpstaden och områdets fortsatta utveckling, säger planarkitekt Mikael Larsson.

 

På Kronetorpsområdet planerar kommunen också för en F-6 skola (förskoleklass till årskurs 6), bostäder och rekreationsområden.

Vad händer med det gamla Burlövsbadet?

Nya Burlövsbadet byggs nära den nya pendeltågsstationen, på marken som ligger bredvid det nuvarande badhuset. Det gamla badet kommer att vara i drift under hela byggtiden och rivs när det nya är klart.

Fakta: Nya Burlövsbadet

Byggprojektet omfattar en budget på 290 miljoner kronor.

Etablering påbörjas omgående, senare delen av augusti 2019. Byggproduktionsstart är i slutet av 2019 och det nya Burlövsbadet beräknas vara klart i början av 2022. Därefter rivs det gamla badet.

Nya Burlövsbadet har en kapacitet för 200 000 besökare/år.

Den här artikeln publicerades i Burlövstidningen nr. 5, 2019. Läs tidningen digitalt på www.burlov.se/bt

skissbild på hur caféet kan se ut i det nya badet
text på bild: Burlövstidningen

Senast uppdaterad:
2019-11-05