Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-09

Samråd för ändring av Detaljplan för Arlöv 6:28

Flygbild över Arlöv.

Planområdet ligger i södra delen av Arlöv i Burlövs kommun, söder om Dalbyvägen och är ca 2,8 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva tomtindelningsplan 12-BUR-468 för Arlöv 6:28 m.fl. för att möjliggöra att genom fastighetsreglering överföra byggnad på annan fastighet till Arlöv 6:28. Tomtindelningsplanen upphör i sin helhet: för Arlöv 6:28, Arlöv 6:29 och Arlöv 6:30. Fastigheterna som berörs av tomtindelningsplanen ägs av Burlövs Bostäder AB och Burlövs kommun.


Förslaget finns utställt på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 januari 2020.

Senast uppdaterad:
2019-12-09