Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-03

Samråd för ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87

Flygfoto över planområdet vid Burlövsvägen i Åkarp.

Planområdet ligger i södra Åkarp i Burlövs kommun, söder om Lundavägen och är ca 0,14 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 3 februari 2020 till och med den 24 februari 2020.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva del av tomtindelningsplan 12-ÅKA-88 för Kabbarp 8:87 för att möjliggöra att tomten kan avstyckas och bebyggas.

 

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 3 februari 2020 till och med den 24 februari 2020. Du hittar samrådshandlingarna på kommunens webbplats eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 24 februari 2020.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2020-02-03