Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd för Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen

Flygbild över Åkarps stationsområde.

En ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp är på samråd från den 30 oktober till och med den 27 november 2020.

Åkarps station omvandlas när Södra stambanan byggs ut från två till fyra spår. Det innebär bland annat att järnvägen sänks ner som mest cirka 6 meter i Åkarp. En 400 meter lång sträcka mellan Lervägen och Åkerbloms väg kommer att överdäckas med ett ”lock” med gata och parkmark ungefär 2 meter över dagens marknivå. Plattformarna flyttas närmare stationshuset och sträcker sig i nedsänkt läge mellan Lervägen och Alnarpsvägen. Trafikverkets planerade avvattningsdamm förflyttas åt nordost längs spåret för att möjliggöra en ny överfart över Alnarpsån.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 30 oktober till och med den 27 november 2020.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 27 november 2020.

Senast uppdaterad: