Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-16

Samråd för Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp är på samråd från den 16 september till och med den 14 oktober 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bo­stadsbebyggelse inom fastigheten Åkarp 7:89 vid Lundavägen - Norrevångsvägen. Planförslaget innehåller cirka 55 bostäder i form av radhus och mindre fler­bostadshus.

Samråd

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum klockan 18.30 den 23 september 2019, Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 14 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-09-16