Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-10

Samråd för Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen

Illustration Vintergatan mot norr

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv. Förslaget finns utställt på samråd från den 10 februari till och med den 9 mars 2020.

Planförslaget innefattar

  • Cirka 100 nya lägenheter.
  • Strandgatans förlängning väster om Vintergatan planläggs som gata.
  • Ny gata i förlängningen Betlehemsgatan.
  • Ny gata som kopplar Strandgatan i söder till Pilevallen och Hamngatan i norr.
  • Befintlig väg och gång- och cykelväg i Pilevallen.

Samråd

Samrådsmöte kommer att hållas den 25 februari kl. 18.00 i Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, i Arlöv. Alla intresserade hälsas välkomna!

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 10 februari 2020 till och med den 9 mars 2020.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 9 mars 2020.

Senast uppdaterad:
2020-02-10