Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-04

Samråd för Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen

Mellan 4 oktober-28 oktober 2019 pågår samråd för en ny detaljplan i Arlövs företagsby.

Planområdet ligger vid Lagervägen i Arlövs företagsby. Den norra delen av Lagervägen har inte längre någon funktion som allmän gata. Området föreslås därför regleras till kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet Tågarp 16:17. En mindre yta kvartersmark regleras till allmän platsmark och möjliggör en vändplats i slutet av Lagervägen.


Samråd

Samråd för detaljplanen pågår från 4 oktober-28 oktober 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga under "Vill du läsa mer?" samt i:


  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 oktober 2019.

Senast uppdaterad:
2019-10-04