Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd för Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen

Översikt detaljplan för Videörtsvägen

En ny detaljplan håller på att tas fram som undersöker möjligheten att utveckla handelsområdet #Bernstorp med utökad livsmedelshandel. Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande och är på samråd från den 24 mars 2023 till och med den 16 april 2023.

Planområdet ligger i Stora Bernstorp och är en del av handelsområdet #Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för handel med livsmedel och drivmedel. Syftet är också att bebyggelsen ska fungera väl i sitt sam­manhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnads­delar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck. Avsikten är att detaljplanen ska möjliggöra för ett Costcovaruhus på platsen. 

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 24 mars 2023 till och med den 16 april 2023.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: