Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-11

Samråd för Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå - Korshög

Flygfoto med planområde vid Trafikplats Sunnanå markerat. I horisonten syns Öresundsbron.

En ny detaljplan är under framtagande för ett område i södra delen av Burlövs kommun i anslutning till trafikplats Sunnanå vid korsningen för väg 11 och Yttre ringvägen. Samråd pågår från den 11 oktober till och med den 8 november 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området sydväst om trafikplats Sunnanå för verksamheter. Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla logistikverksamhet med bland annat höglager och kontor.

 

Samråd

Samrådmöte kommer att hållas den 21 oktober kl. 18.00 i Öresundsterminalen på Terminalgatan. Alla intresserade hälsas välkomna!

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 11 oktober till och med den 8 november 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga under "Vill du läsa mer?" samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 8 november 2019.

Senast uppdaterad:
2019-10-11