Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-09

Samråd för Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl.

Flygbild över Sunnanå och planområdet.

Planområdet ligger i verksamhetsområdet Sunnanå söder om riksväg 11 i södra delen av Burlövs kommun. Planområdet är ca 0,2 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet för fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr. Detaljplanen ska säkra att parkeringsytan fortsatt är infiltrationsbar då naturmarken omvandlas till parkering. Detaljplanen ska även försäkra fortsatt användning av planområdet för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan och kontor.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 januari 2020.

Senast uppdaterad:
2019-12-09