Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-04-03

Samråd för Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan

flygfoto

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan finns utställt på samråd från den 4 april 2019 till och med den 30 april 2019.

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär samt befästa befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Hela området med bebyggelse från olika epoker genom 1900-talet har en karaktär som gör det bevarandevärt. Täthet, skala och gröna trädgårdar skyddas i planen.

Här kan du se förslaget

Förslaget finns utställt på samråd från den 4 april 2019 till och med den 30 april 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

- www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)

- Medborgarhuset i Arlöv

- Biblioteket i Arlöv

Välkommen på samrådsmöte!

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum onsdagen den 10 april kl 18.00 i Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv.


Synpunkter senast den 30 april

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 30 april 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-04-04