Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd gällande namngivning av Burlövs lekplatser

Lekplats med lekredskap och klätterställning.

Burlövs kommun planerar att formellt namnge kommunens lekplatser. Med hjälp av idéer från medborgarna och lek­platsernas besökare har namnförslag på de offentliga lek­platserna sammanställts.

Lekplatsnamn

Nuvarande lekplatser i Burlövs kommun är till största del namn­givna efter närmast anslutan­de gata. Ibland uppstår förvirring när olika personer och grupper kallar lekplatserna för olika saker. En del lekplatser har också väletablerade namn i folkmun. Burlövs kommun planerar nu att formellt namnge lekplatserna med hjälp av förslag från medborgarna och lek­platsernas besökare. När namnen är beslutade kommer skyltar att placeras på alla lekplatser med information och adresser som gör det lättare att hitta.

 

I projektet att namnge kommunens offentliga lek­platser gavs Burlövs invånare möjlighet att lämna in förslag. Möjligheten att lämna in förslag annon­serades på kommunens Facebook-sida samt att skyltar med QR-koder sattes upp på alla lekplat­ser. I en karta kunde därefter förslag lämnas på den lekplats som besökaren befann sig på men även på alla andra lekplatser.

 

Samråd

Inkomna namnförslag har utvärderats och sammanställts. Burlövs kommun samråder dessa namnförslag och ni ges möjlighet att komma med synpunkter. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 20 november 2023. Ange diarienummer KS/2023:310.

 

Namnförslagen går att läsa via länken här nedan. Handlingarna finns även tillgängliga på Medborgarhuset i Arlöv, Kärleksgatan 6.

Senast uppdaterad: