Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-11

Samråd om namngivning av nya gator och platser

Visualisering av Kronetorpstaden etapp II

Visualisering av Kronetorpstaden etapp II. Montage: Malin Hedin.

I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis gator, torg, kvarter och byggnader. Ibland saknas också namn i befintliga miljöer.

Nu har namnförslag tagits fram för två gator i Stora Bernstorp, för en ny skola och etapp II i utbyggnaden av Kronetorpstaden, ett torg i Elisetorp samt för två gator i ett nytt bostadsområde i östra Åkarp.

Samråd

Burlövs kommun samråder dessa namnförslag och ni ges möjlighet att komma med synpunkter.


Handlingarna finns tillgängliga på:

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 16 mars 2020. Ange diarienummer KS/2020:106.

Senast uppdaterad:
2020-02-12