Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd - Planprogram för sockerbruksområdet

Sockerbruket, Sockerbruksområdet

Ett planprogram för sockerbruksområdet i Arlöv (Arlöv 22:191 m.fl.) är på samråd från den 4 juni till och med den 28 juni 2021.

Nu står Burlövs kommun inför en period av stora förändringar. Persontågs- och busstrafiken blir tätare och når fler platser, fler reser hit och rör sig genom vår kommun, och allt fler väljer att bosätta sig här. Sockerbruksområdet har fantastiska förutsättningar att bli en betydelsefull del i förändringsprocessen.

 

Planprogrammets syfte är att undersöka hur området kan bli en tillgänglig och levande del av Arlöv med verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostäder och offentliga rum i en ny, spännande och trygg kulturmiljö.

 

Platsens gröna värden kommer att utvecklas och området blir en naturlig del av Arlövs stadsstruktur. Sockerbruksområdets kopplingar till omlandet blir tydligare, och det blir enklare att ta sig dit från både Malmö, Lund och Köpenhamn.


Planprogrammet omfattar bland annat:

  • cirka 650 bostäder i flerbostadshus
  • etableringsmöjligheter för förskola och verksamheter
  • parkeringshus
  • rekreations- och parkytor
  • nya lokal- och kvartersgator


Samråd

Ett programsamråd hålls för att fånga upp information, synpunkter och idéer från allmänhet, fastighetsägare, myndigheter och kommunens egna förvaltningar. Efter samrådsperioden sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse, planprogrammet justeras och därefter ska kommunstyrelsen godkänna planprogrammet.


Förslaget finns utställt på samråd från den 4 juni till den 28 juni 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:


Kartberättelse

Planprogrammet för sockerbruksområdet presenteras i en kartberättelse Länk till annan webbplats.. Kartberättelsen innehåller bland annat interaktiva kartor.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planprogrammet ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2021.
Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad: