Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Skräpmätning i Arlöv

Man med barn på gångväg

Tekniska avdelningen har tillsammans med Håll Sverige Rent gjort en skräpmätning i Arlöv för att lokalisera och få en bild av nedskräpningen i vår kommun och för att hitta konkreta förbättringsåtgärder.

Så gjorde vi mätningen

Mätningen gjordes genom att ytor på tio kvadratmeter undersöktes i centrala Arlöv, inom varje tio kvadratmeter mättes upplevelsen av nedskräpning. Skräpet kategoriserades sedan efter vilken typ av skräp det var, t ex fimpar, papper, plast och snus.

 

Resultatet visar att det finns många fimpar på marken i Arlöv, vilket är det vanligaste skräpet i våra städer enligt den Nationella Skräpmätningen som Håll Sverige Rent gjorde 2020. Rapporten slår fast att 62 procent av allt skräp i stadsmiljöer är fimpar och på en andraplats finns snus på 14 procent.

Samverkan med Håll Sverige Rent

Tekniska avdelningen kommer nu föra en dialog med Håll Sverige Rent för att hitta konkreta åtgärder för att minska nedskräpningen i vår kommun. Det kommer göras ytterligare en skräpmätning denna gång vid cykelvägen längs med Västkustvägen, vid Tågarps hed.

 

Burlövs kommun arbetar för att minska nedskräpningen. Vi ser ständigt över arbetsrutiner, gör vid behov riktade insatser. Stängningen av återvinningsstationen var en sådan aktivitet. Vi kommer under hösten också byta till större papperskorgar där nuvarande inte räcker till.

 

Tillsammans arbetar vi för målen Attraktiva och Hållbara Burlöv!

Senast uppdaterad: